الليله Album Free Download

  • Title: الليله
  • Artist: Amr Diab
  • Genre: Arabic
  • Total Track: 12
  • Release Date: August 19, 2013

Track List:

1

3

4

Wahy Zekrayat by Amr Diab

5

Khalina Lewahdina by Amr Diab

6

Mafeesh Menak by Amr Diab

7

Sebt Faragh Kibeer by Amr Diab

9

Habeet Ya Alby by Amr Diab

10

Lafetha Belad by Amr Diab

11

Fouq Men Elenta Feh by Amr Diab

12

Adit El Ayam by Amr Diab